صفحه اصلی / محتوای حقوقی / جزوه ادله اثبات دعوا

جزوه ادله اثبات دعوا

واتساپ درخواست جزوات رایگان وکالت و قضاوت ۰۹۳۵۲۲۱۳۱۷۵

کیه که ندونه درس آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی و به تَبَعِش ادلۀ اثبات دعوا که در هر دو درس، مشترک است، مهم‌ترین درس در همۀ آزمون‌های حقوقی مثل وکالت، قضاوت و سردفتریه! با توجّه به تدریس چندین‌ساله‌ی این درس در دانشگاه‌های مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده‌ای دسترسی نداشته و بعضاً درگیر تَشَتُّتِ منابع می‌شوند کتابِ جزوه‌طورِ کاملی رو تهیه کنم که شرحِ روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که نظمِ منطقیِ اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه‌ی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و علی‌الخصوص داوطلبان شرکت در آزمون‌های تخصصیِ حقوقی مانند آزمون‌های کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و سردفتری، توصیه می‌شود.

جهت دریافتِ جزوه بر روی لینک ذیل کلیک کنید:

جزوه ادله اثبات دعوا