صفحه اصلی / قوانین خاص / آراء وحدت رویه و قوانین خاص حقوقی

آراء وحدت رویه و قوانین خاص حقوقی

واتساپ درخواست جزوات رایگان وکالت و قضاوت ۰۹۳۵۲۲۱۳۱۷۵

قوانین خاص، قوانینی هستند که در کنار قوانین عام بنا به مصالحی تصویب می‌گردند و قوانین عام را تحت تأثیر قرار می‌دهند (بر حسب مورد نسخ جزیی یا تخصیص) یا آنها را توسعه می‌بخشند. سعی کردیم در این جزوه تمامی نکاتِ قوانین و مقرراتی که به نوعی با حقوق مدنی ارتباط داشتند را بیاوریم. از سوی دیگر، رویۀ طراحانِ آزمون‌های حقوقی نشان داده است از آنجایی که آراء وحدت رویۀ مرتبط با حقوق مدنی همانندِ قانون لازم‌الاجرا است پُرتکرار به عنوانِ خوراکِ طراحان، مدنظر قرار گرفته است. اگر می‌خواهید منبعی خلاصه و در عین حال جامع از آراء وحدت رویۀ حقوقی و نیز قوانین خاصِ حقوقی را داشته باشید جزوه‌ی خوبی را در دست دارید. این جزوه ویژۀ داوطلبان شرکت در آزمون‌های حقوقی (وکالت، قضاوت، سردفتری و کارشناسی ارشد و دکتری) تدوین شده است.

جهت دریافتِ «جزوه گزیدۀ آراء وحدت رویه و قوانین خاص حقوقی» لینک ذیل کلیک کنید:

دانلود جزوه

جهت دریافتِ «کل قوانین خاص مرتبط با حقوق مدنی» لینک ذیل کلیک کنید:

دانلود رایگان

جهت دریافتِ «کل قوانین خاص مرتبط با حقوق تجارت» لینک ذیل کلیک کنید:

دانلود رایگان

جهت دریافتِ «کل قوانین خاص مرتبط با آیین دادرسی مدنی» لینک ذیل کلیک کنید:

دانلود رایگان